da vinci man

Science & Technology Armenia

Dedicated to advancement of science and technology in Armenia

Previous Entry Share Next Entry
Skills versus Academic Knowledge
Self
wonderaround wrote in science_am
 Ամերիկայում սովորելիս գործարար հաշվապահություն առարկայից ստացել էինք խմբային առաջադրանք, որ պահանջում էր հաշվարկել հիմնարկի շահույթի փոփուխությունը տարուց տարի կախված եկամուտից և ինքնարժեքից/ծախսերից: Լուծումը բավականին մեխանիկական թվաբանություն և excel-ով հաշվարկներ էր պահանջում: Ես որպես «կառկառուն» հայ/սովետական բուհ ավարտած, որոշեցի որ ավելի քիչ թվաբանություն և ավելի շատ մաթեմատիկան լավ է և excel-ով երկար թվերի շարքեր մշակելու տեղը գտա այդ մի քանի թվերի շարքերի մեջ կապի բանաձև (որ բավականին պառզ էր և բարձրագույն մաթեմ չեր էլ պահանջում):

Խմբում երկու ամերիկացի էին, մեկ չինացի և ես: Չինացին և ամերիկացիներից մեկը իմ մաթեմաթիկայի գիտելիքներից հիացան: Չինացին ասաց որ դա նրանից է որ ես Սովետում եմ մաթեմաթիկա սովորել ոչ թե Ամերիկայում: Բայց ի զարմանս ինձ ամերկիացիներից մեկը հրաժարվեց իմ խելամիտ լուծումից և նստեց excel-ով «ցավալի» հաշվարկներ անելու: Ինձանից բավակին գոհ հանձնեցի աշխատանքը:

Մեկ շաբաթ անց գնահատականները հայտնեցին և... excel-ով տանջված ամերիկացին ստացավ ինձանից բարձր գնահատական: Ջղայնացած գնացի դասախոսի մոտ – բացատրեցի իմ բանաձևը: Իսկ դասախոսը (իմ մաթեմաթիկայի գիտելիքները գնահատելով) բացատրեց ինձ որ առաջադրանքի նպատակը excel-ով «տանջվել» սովորելն էր քանի որ իրական կյանքում շահույթի մաթեմաթիկական բանաձև շատ ավելի դժվար է գտնել:

Այս դեպքը լավ ներայացնում է հայկական/սովետական կրթության ուժեղ և թույլ կողմերը: Սովետական բուհերում ամերիկյան skill – հմտություն կոչեցալին շատ քիչ ուշադրություն էին դարձնում: Ֆունդամենտալ առարկաները իհարկ է կարևոր են բայց դրանք չեն պատրստում ուսանողին գործնական կյանքին, իսկ սովետական կրթական համակարգը նախատեսված էր տիեզերանավեր նախագծող գիտնականներ պատրաստելու համար, բայց ոչ գործարար/ինժեներ մասնագետներ:

Հայաստանն էլ Սովերտի մասը չէ, տիեզերանավ նախագծող գիտնականների կարիքն էլ չկա: Фոխարենը երևի պետք են ավելի երկնքին մոտ հմտությունների տեր մարդիք` ծրագրավորողներ, ինժեներներ, hաշվապահներ և այլն: Արդյո՞ք այժմյան Հայաստանի կրթական համակարգը պատրաստում է հմուտ/վարպետ մասնագետներ թե մինչ այժմ բուհ ավարտողները տիեզերագնաց գիտնականներ են, որ ուսումն ավարտելուց հետո այլընտրանք չենունեն քան լքել երկիրը: Չգիտեմ…

Իմ կարծիքով բուհերը Հայաստանում պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միջազգաին Ճանաչում ունեցող հմտությունները հաստատող սերտիֆիկատների քնություններին պատրաստելուն սկսկած համեմատաբար հասարակ Microsoft-i տեխնիկական քնություններից վերջացրած շատ բարդ հաշվապահական/ֆինանասական (ACCA, CFA) և ծրագրավորման (.Net, SCJD) քնություններով և համեմատաբար ավելի քիչ ֆունդամենտալ առարկաներին: Բացի դրանից Հայաստանում ուսումնական հաստատություններին կից պետք է ստեղծել միջազգաին սերտիֆիկատներ տրամադրող մարմինների մասնաճյուղեր:

«Համեմատաբար» բառը նորից նշեմ որ չասեք Ֆունդամենտալ գիտությանը դեմ եմ: Իհարկ է ասենք տեսական ֆիզիկոսներ կամ տեսական մաթեմատիկոսներ էլ են պետք երկրին, բայց եթե հաշվեք թե քանիսն են այդ Ֆիզիկոսներից լքում երկիրը կամ փոխում մասնագիտությունը որոտև Հայաստանում իրենք պարզապես պետք չեն երևի կհամաձայնվեք որ մի գուցե ճիշտ կլինի ավելի պրակտիկ մասնագետներ պատրաստելու վրա կենտրոնանալ:

  • 1
(Deleted comment)
Այո ցավոք սրտի այսոր Հայաստանը պարզապես չի կարող իրեն թույլ տալ ներդնել գումարներ այնպիսի մասնագետներ պատրաստելու մեջ որոնց գիտելիքների անիջապես չեն կիրառվելու

Կրթության նախարությունը պետք է պարբերաբար տարբեր բնագավառների (հիմնականում գործատուներին իհարկ է) մասնագիտների հետ հարցում անցկացնի, վերլուծի և խրախուսի հեռանկարային բնագավառները և այլն.

Oրինակ oտարալեզու դպոցների տեղը շատ լավ կլիներ որ ծրագրավորման պարտադիր և խորացված դասընթացներ լինեին դպրոցներում - քանի որ սա Հայստանի համար հաստատ հեռանկարային է և նման...և պարտադիր պետք է կենտրոնանալ բարձր որակավորում պահանջող ծառայությունների վրա (IT, բժշկություն, bio-tech, և նման)- արտադրությունը Հայաստանում հեռանկար չունի, կամ հիմա խոսում են թոշակների ռեֆորմի մասին - ֆինանսական բնագավառում կան հեռանկարներ...և անպայման պետք է ուսումը ավարտվի միջազգաին որակավորման սերտիֆիկատով - եթե տեղում մասնագետներ չկան թող արտասահմանից հրավիրեն


  • 1
?

Log in

No account? Create an account